ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 657/23 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2211-3732 -2762
เบอร์ FAX : 0-2212-4864
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 10-Jun-94
Website : www.asidnet.org
ที่ตั้งโรงงาน 59 ม.6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด พลาสติก
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)