ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 64 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.21 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่ง อ.บางเสาธง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10540
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2740-8000
เบอร์ FAX : 0-2740-0977
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 05-Feb-69
Website : www.yamaha-motor.co.th
ที่ตั้งโรงงาน 64 ม.1 ถ.บางนาตราด กม.21 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ผลิตภัณฑ์ และบริการ จักรยานยนต์ เครื่องยนต์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ยานยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)