ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ : 482 หมู่ 1 ซ.ผูกมิตร ถ.รถรางเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10130
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2384-0036 0-2755-0400-5
เบอร์ FAX : 0-2384-0817 0- 2380-3035
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 15-Apr-82
Website : www.globofoods.com
ที่ตั้งโรงงาน 482 ม.1 ซ.ผูกมิตร ถ.รางรถเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ส่วนประกอบอาหารสำหรับธุรกิจอาหารฟาสฟู้ด ผงหมักและชุบทอด
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) ส่วนผสมสำหรับไส้กรอก แฮม ไส้หมู ไส้แกะ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด อาหาร จังหวัดสมุทรปราการ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)