ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
ที่อยู่ : 221/12 ม.5 ซ.วัดบางปิ้ง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10270
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2385-6180-95
เบอร์ FAX : 0-2385-6885-7
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 28-Oct-02
Website : www.sunshine.wethai.com
ที่ตั้งโรงงาน 221/12 ม.5 ซ.วัดบางปิ้ง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ผลิตภัณฑ์ และบริการ สติกเกอร์แผ่น สติกเกอร์ม้วน
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) พลาสติก ริบบิ้น
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)