ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด
ที่อยู่ : 259 ม.11 ซ. ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : 10290
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2425-1000 0-2425-0013
เบอร์ FAX : 0-2425-8299 -0111
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-Jan-92
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 259 ม.11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ผลิตภัณฑ์ และบริการ งานผลิตเหล็กต่างๆ เช่น เหล็กซิลิคอน เหล็กเคลือบ เหล็กขาว สังกะสี แผ่นเหล็กสแตนเลสและอลูมิเนียม
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) แกนหม้อแปลงไฟฟ้า แกนมอเตอร์ ปั๊มชิ้นส่วนประกอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2) จังหวัดสมุทรปราการ