ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ : 123 ม.8 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90250
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7447-1480-3 0-7429-1130-4
เบอร์ FAX : 0-7447-1290
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 22-Jun-98
Website : www.sritrangroup.com
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้านเครื่องกลและไฟฟ้า บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ โรงงานประกอบเครื่องจักร
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดสงขลา
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)