ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท นิน่าอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 450/8 ซ.ลาดพร้าว 53 (โชคชัย 4) ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2538-6671 0-2539-1130
เบอร์ FAX : 0-2538-8430
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 22-Mar-84
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 450/8 ซ.ลาดพร้าว 53 (โชคชัย 4) ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ผลิตภัณฑ์ และบริการ แผ่นรองซับกันเปื้อน ผ้าอนามัย
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) แผ่นรองซับสำหรับสัตว์เลี้ยง
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2) -