ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ลำพูนฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ที่อยู่ : 126 ม.5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.เวียงยอง อ.เมือง
จังหวัด ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : 51000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5358-1955-7
เบอร์ FAX : 0-5358-1952
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 17-Mar-97
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 126 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ม.5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)