ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. ลพบุรีหล่อยาง
ที่อยู่ : 40/1 ถ.นารายณ์หาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 15000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3641-1457 0-3262-6174-5
เบอร์ FAX : 0-3641-2651
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-May-96
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 118/1 ม.2 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ หล่อดอกยางรถยนต์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดลพบุรี
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)