ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : คุณ เตือนใจ จารุศุภกรกุล
ที่อยู่ : 671/2 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 15130
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3646-1345 0-1870-2395
เบอร์ FAX : 0-3663-0051
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 23-Sep-02
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดลพบุรี
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)