ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : อู่สมศักดิ์ช่างยนต์
ที่อยู่ : 167/2 ถ.เขางู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 70000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3232-1133
เบอร์ FAX : -
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 21-Nov-94
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 167/2 ถ.เขางู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดราชบุรี
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)