ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 62 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ : 21140
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3895-4400
เบอร์ FAX : 0-3895-4410
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 22-Jun-98
Website : www.visteon.com
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ชิ้นส่วนพลาสติก แผงหน้าปัดเรือนไมล์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)