ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 60/19 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ : 21140
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3889-1324-28
เบอร์ FAX : 0-3889-1330
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-Jan-04
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 60/19 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ผลิตภัณฑ์ และบริการ กระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ผู้ผลิตไฟฟ้า
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)