ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ฟูจิกิ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
ที่อยู่ : 225 หมู่ 9 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10520
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2738-1301-9
เบอร์ FAX : 0-2738-1310 0-2320-7581
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 18-Oct-93
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 225 หมู่ 9 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ปั้มน้ำหอยโข่ง ปั้มแช่
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) ปั๊มบ้าน มอเตอร์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)