ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. โรงสีลิ้มประดิษฐ์
ที่อยู่ : 12 ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง
จังหวัด มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ : 49000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4261-1119 0-1545-3739
เบอร์ FAX : -
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-Jan-04
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 12 ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวสารเหนียว
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) รำ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)