ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (บางปะอิน) จำกัด
ที่อยู่ : 140 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : 13160
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3527-6100
เบอร์ FAX : 0-3527-6006
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 27-Sep-04
Website : www.westerndigital.com
ที่ตั้งโรงงาน 140 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)