ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ชิเฮน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 527 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : 13160
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3522-1377-9
เบอร์ FAX : 0-3522-1376
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-Jan-04
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 527 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)