ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ที่อยู่ : 281 หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ต.บานา อ.เมือง
จังหวัด ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7341-4333-43
เบอร์ FAX : 0-7341-4341
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 18-Jun-90
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 281 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ปลาทูแขก ปลาทูน่า
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) ปลาซาร์ดีน และอาหารสัตว์เลี้ยง
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดปัตตานี
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)