ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 610/1 ม.9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 25110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3728-4000
เบอร์ FAX : 0-3728-4174
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 16-Apr-81
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 610/1 ม.9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
ผลิตภัณฑ์ และบริการ โทรทัศน์สี เครื่องซักผ้า
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) ตู้เย็น พัดลม
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2) จังหวัดสมุทรปราการ