ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : คุณ ไพบูลย์ สมกิจศิริ
ที่อยู่ : 14/6-7 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ : 31000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4461-1443
เบอร์ FAX : 0-4462-5637
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 08-Apr-03
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ เครื่องเรือนจากไม้
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)