ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
ที่อยู่ : 1 ม.6 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย
จังหวัด นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ : 60180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5627-9088-9
เบอร์ FAX : 0-5627-9091
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 02-Feb-04
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 1 ม.6 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
ผลิตภัณฑ์ และบริการ สุราขาวและสุราผสม
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2) -