ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท นีสเทิร์น อินดัสทรี จำกัด
ที่อยู่ : 129 หมู่ 8 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง
จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4420-3223-8 0-1836-4315
เบอร์ FAX : 0-4420-3230
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 23-Jan-95
Website : www.pitiswat.com
ที่ตั้งโรงงาน 129 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30310
ผลิตภัณฑ์ และบริการ เตียง ตู้ทึบ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) ตู้รองเท้า
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด เฟอร์นิเจอร์ จังหวัดนครราชสีมา
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)