ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2678-1813-72
เบอร์ FAX : 0-2678-1362 -1843
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 21-May-86
Website : www.sgs.com
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้า รับรองระบบมาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) ห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้า
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด รองเท้า ผลิตภัณฑ์ยาง
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2) ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม