ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. สง่านครพนม
ที่อยู่ : 351/1-2 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัด นครพนม
รหัสไปรษณีย์ : 48000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4252-0336
เบอร์ FAX : 0-4252-0992
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 30-Aug-04
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 351/1-2 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ซ่อมเครื่องจักรและเครื่องยนต์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดนครพนม
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)