ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. โรงสีไฟสิงห์รุ่งเรือง(แม่สอด)
ที่อยู่ : 377 ม.2 ถ.แม่สอด-แม่ตาว ต.แม่ตาว อ.แม่สอด
จังหวัด ตาก
รหัสไปรษณีย์ : 63000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5553-3011
เบอร์ FAX : -
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 28-Nov-95
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 377 ม.2 ถ.แม่สอด- แม่ตาว ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ผลิตภัณฑ์ และบริการ สีข้าว
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดตาก
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)