ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ : 945 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.วัดกระแจะ อ.เมือง
จังหวัด ตราด
รหัสไปรษณีย์ : 23000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3951-1528 -2714
เบอร์ FAX : 0-3951-1528
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 28-Nov-95
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 945 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดตราด
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)