ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ไบโอ สครีนเนอร์ โปรดักท์ จำกัด
ที่อยู่ : 87 ม.4 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50130
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-0720 -0754-5
เบอร์ FAX : 0-5388-0721
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 16-Oct-00
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 87 ม.4 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
ผลิตภัณฑ์ และบริการ หน้ากากสายผูก หน้ากากยางยืด
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) หมวกพยาบาล ถุงคลุมเท้า
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)