ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด
ที่อยู่ : 323 ม.1 ถ.สันป่าตอง-ลำพูน ต.หนองตอง อ.หางดง
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50340
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5346-4034-6
เบอร์ FAX : 0-5346-4037
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-Jul-92
Website : www.northernfood.co.th
ที่ตั้งโรงงาน 323 ถ.สันป่าตอง- ลำพูน ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ลิ้นจี่กระป๋อง ลำใยกระป๋อง
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) เงาะยัดใส้สัปปะรดกระป๋อง
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2) -