ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ชุมพร ฟอกหนัง จำกัด
ที่อยู่ : 30/1 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86210
เบอร์โทรศัพท์ : 0-1456-1466
เบอร์ FAX : 0-7759-9270
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-Oct-97
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 30/1 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
ผลิตภัณฑ์ และบริการ หนังโคฟอกสำเร็จรูป หนังกระบือฟอกสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดชุมพร
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)