ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท เฟมีน่าเลชไดย์เวิร์คส จำกัด
ที่อยู่ : 197 ม.5 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา
จังหวัด ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ : 17150
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5643-3637-9
เบอร์ FAX : 0-5643-3634
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 13-Jan-03
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 197 ม.5 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ฟอกย้อมผ้าสำเร็จ ผ้าลูกไม้
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดชัยนาท
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)