ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 125/10 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 20000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-1933
เบอร์ FAX : 0-3827-1931
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 21-Mar-85
Website : www.tmc.co.th
ที่ตั้งโรงงาน 125/10 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ผลิตแท่นยกและรถกระเช้าไฮโดรลิก ผลิตเครนติดท้ายรถ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) ไฮดรอลิคอัดขึ้นรูป
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดชลบุรี
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)