ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. โรงกลึงท่าล้อ
ที่อยู่ : 28/3 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 71110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3451-1337
เบอร์ FAX : 0-3451-4753
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 22-Feb-96
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ โรงกลึง
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)