ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. ก.แสงยนต์ลูกแก
ที่อยู่ : 49 ม.8 ถ.แสงชูโต ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 71120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3456-6302
เบอร์ FAX : 0-3456-6310
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 26-Apr-04
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 49 ม.8 ถ.แสงชูโต ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
ผลิตภัณฑ์ และบริการ รถแทรคเตอร์ และเครื่องมือการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด เครื่องจักรกลการเกษตร
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)