ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
ที่อยู่ : 33/4 ถ.นาเหนือ-เขาต่อ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ : 81110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7561-2597-8
เบอร์ FAX : 0-7561-2599
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 20-Nov-00
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 33/4 ถ.นาเหนือ-เขาต่อ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
ผลิตภัณฑ์ และบริการ น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดกระบี่
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)