ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 259/13 ซ.ปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71(ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2391-1010
เบอร์ FAX : 0-2391-1792
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 19-Apr-88
Website : www.sorkon.co.th
ที่ตั้งโรงงาน 44/4 ม.13 ถ.ประชาราษฏร์อุทิศ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ผลิตภัณฑ์ และบริการ หมูหยอง กุนเชียง
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) หมูยอ แหนม
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด อาหาร จังหวัดสมุทรปราการ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)