ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 3195/17-29 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2262-4000 0-3840-8000
เบอร์ FAX : 0-2262-4804 0-3849-3958
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 11-Aug-70
Website : www.exxonmobil.co.th;www.exxonmobil.com
ที่ตั้งโรงงาน โรงกลั่นนั้ามันปิโตรเลี่ยมเอสโซ่ 118 ม. 3 ถ.สุขาภิบาล 7 ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ผลิตภัณฑ์ และบริการ แก๊สปิโตรเลียมเหลว ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)