ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
ที่อยู่ : 903/32 ซ.49 ถ.พระรรม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2294-3293 0-1838-7358
เบอร์ FAX : 0-2683-3838
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 23-Sep-02
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2) -