ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : 323 อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ ชั้น 7 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2955-0555
เบอร์ FAX : 0-2955-0447-8
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 16-Oct-95
Website : www.betagro.com
ที่ตั้งโรงงาน 39 ม.5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
ผลิตภัณฑ์ และบริการ อาหาร ไก่
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ) ไก่เนื้อ ไก่ปรุงสุก
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดลพบุรี
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)