ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท โคคา-โคล่า(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 214 อาคารไทยน้ำทิพย์ (โครงการนอร์ธปาร์ค) ชั้น 2-4 ม.5 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2955-0777
เบอร์ FAX : 0-2955-0708
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 21-May-81
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ หัวน้ำเชื้อ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด อาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)