ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 123 อาคารซันทาวเวอร์บี ชั้น 36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2273-8333
เบอร์ FAX : 0-2273-8282
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 26-May-03
Website : www.thantawan.com
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ หลอดกาแฟ ถุงพลาสติกใส่อาหาร ถุงซิป
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด พลาสติก
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)