ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
ที่อยู่ : 75/96-99 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 36 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2661-6580-6 0-2260-5186-8
เบอร์ FAX : 0-2258-4375 0-2661-6138
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 16-Feb-92
Website : www.thai-taffeta.com
ที่ตั้งโรงงาน 13 ถ.สายเอเซีย 3191 ต.ห้วยโปร่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
ผลิตภัณฑ์ และบริการ เส้นใยสังเคราะห์ ผ้าไนล่อนแทฟฟิต้า
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด สิ่งทอ จังหวัดระยอง
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)