ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 888/168-169 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2253-6745-54
เบอร์ FAX : 0-2253-4679
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 16-Nov-92
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 54 ม.5 ถ.สุดบรรทัด ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
ผลิตภัณฑ์ และบริการ เส้นใยสังเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด จังหวัดสระบุรี
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)