ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. วี เอ็น ที อินเตอร์พริ้นท์
ที่อยู่ : 200 ซ.มหาศาล ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2912-2750-3
เบอร์ FAX : 0-2912-2825
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 31-May-04
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 200 ซ.มหาศาล ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ผลิตภัณฑ์ และบริการ สิ่งพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)