ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท เอนนอป จำกัด
ที่อยู่ : 222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2513-1800-2
เบอร์ FAX : 0-2513-1803
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 01-Mar-04
Website : www.enopco.com
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ สำรวจ ออกแบบ วางแผน ศึกษาวิจัย ฝึกอบรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2) -