ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท เด สเต โค (เอเซีย) จำกัด
ที่อยู่ : 90/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10520
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2326-0812-5
เบอร์ FAX : 0-2326-0580
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 22-Mar-88
Website : www.destaco.com
ที่ตั้งโรงงาน 90/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10250
ผลิตภัณฑ์ และบริการ วิเคราะห์หลักทรัพย์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด เหล็ก
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)