ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
ที่อยู่ : 36/81 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2664-0851-4
เบอร์ FAX : 0-2664-0860
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 30-Aug-04
Website : www.indorama.com
ที่ตั้งโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ที่ดินเลขที่ 9 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
ผลิตภัณฑ์ และบริการ แผ่นโพลีเอสเตอร์ เส้นใยโพลีเอสเตอร์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ปิโตรเคมี
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)