ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2238-3950-1
เบอร์ FAX : 0-2238-3959 2266610
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 04-Dec-68
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 33/3 ม.3 ถ.สุขาภิบาล นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ผ้าทอ ผ้าถัก
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด สิ่งทอ จังหวัดนครปฐม
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)