ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : หจก. เหรียญทองการพิมพ์
ที่อยู่ : 1741 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2213-2351-61
เบอร์ FAX : 0-2287-2039
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 24-May-84
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน -
ผลิตภัณฑ์ และบริการ ผลิตสิ่งพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)