ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท แซนฟอร์ด สเตชันเนอรี จำกัด
ที่อยู่ : 109 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10520
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2327-9200
เบอร์ FAX : 0-2327-9201
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 09-Jun-03
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 109 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฮลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ผลิตภัณฑ์ และบริการ น้ำยาลบคำผิด ปากกา ดินสอ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2) -