ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม : บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
ที่อยู่ : 24 ชั้น 5 อาคารเอกผล ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5620-7225-6 0-5622-8230 0-5629-9226-7
เบอร์ FAX : 0-5620-7227 0-5629-9228
วันที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกสภาพ : 22-Jul-96
Website : -
ที่ตั้งโรงงาน 1 ม.7 ถ.นครสวรรค์-เก้าเลี้ยว ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ผลิตภัณฑ์ และบริการ น้ำตาลทราย กากน้ำตาล
ผลิตภัณฑ์ และบริการ (อื่นๆ)-
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด น้ำตาล จังหวัดนครสวรรค์
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัด (2)